Cloud VPS US - VPS SSD1: 1C-1GB-20GB

100,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20GB SSD NVMe

Cloud VPS US - VPS SSD1: 1C-2GB-20GB

130,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20GB SSD NVMe

CLoud VPS US - VPS SSD1: 2C-2GB-25GB

170,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25GB SSD NVMe

Cloud VPS US - VPS SSD4: 2C-4GB-30GB

250,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30GB SSD NVMe